ANNONS
Integritet på Tailsweep

BETALT ANNONSSAMARBETE MED Friends

Det här skrämmer mig med framtiden !!

/

Det här är skrämmande siffror och om lägger till att det är 140 000 (!!) barn och ungdomar som mobbas dagligen i Sverige så tror jag ni förstår hur illa det faktiskt står till. Men vad är då mobbning? Ja per definition så är det när någon blir utsatt för upprepade kränkningar av en eller flera personer över tid. Den som är mobbad kan ofta uppleva sig vara i ett underläge och ha svårt att försvara sig. Det är viktigt att veta att den mobbade alltid har tolkningsföreträde.

Jag minns när jag var barn och gick i Skolgårda skola i Motala runt millenieskiftet. I min klass var vi drygt 20 elever och flera av oss var mobbade, vilket alltså betyder att flera av oss också var mobbare. Jag kommer såklart inte gå in på detaljer av respekt för alla inblandade men jag kommer berätta om en specifik händelse:

En klasskompis till mig blev en eftermiddag inlurad bakom gymnastiksalen för att ”någon” ville prata med hen. Väl där stod inte en person utan fem stycken elever som ville göra en hel del annat än prata.

Dagen efter kom inte eleven som blev utsatt och kränkt till skolan och det tog en dryg vecka innan hen vågade sig tillbaka. Självklart rädd och orolig över att det som skedde skulle hända igen och hen vågade inte lämna klassrummet på rasterna.

Alla i klassen visste om vad som hade hänt men inte en enda av oss vågade berätta för vår lärare av risk för att själva utsättas för kränkningar. Så där höll det på ända till en av oss till slut tog mod till sig och berättade för vår mentor Karin som genast tog tag i ärendet. Resultatet blev att ledaren i gruppen fick byta skola då man ansåg att det var ett farligt mönster och en gängproblematik som behövde brytas. De andra i gänget fick be om ursäkt och göra ”skoltjänst” som bestraffning. Efter några månader så hade hela gänget mjuknat och klassen som helhet blev mer sammansvetsad. Den utsatta eleven lärde sig att lita på alla igen och så småningom bleknade ärren och det kan vi tacka den elev som blåste i den berömda visselpipan för. Därför vill jag understryka vikten av att alltid agera och det är också namnet på Friends nya >>kunskapshöjande projekt<< som finansieras av Postkodlotteriet som vi berättat om tidigare. Gå gärna in och läs mer genom att klicka på bilden. 

>>Friends<< definition av en kränkning är att en person säger eller gör något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och/eller mindre värd. En kränkning sker vid ett tillfälle medan mobbning sker vid upprepade tillfällen. Det är alltid den som blir utsatt som avgör om det är en kränkning eller inte. Allt från skojbråk till skämt kan vara kränkningar, en lärare i skolan kan därför inte säga: ”Men vi vet ju hur barn är” eller ”Pojkar är pojkar.”

Som pappor till två döttrar som så småningom ska börja skolan är vi både oroliga och nervösa inför vad som komma skall. Vi har lärt Miriam och Astrid att man alltid måste vara snäll och vara mot andra så som vi själva vill bli bemötta. Vi kommer försöka vara väldigt närvarande och ha ett tät dialog med skolan och personalen. Vad har ni för relation till ämnen, dela gärna med er i kommentarerna.

12
© Expressen Lifestyle AB, 105 15 Stockholm Bud: Gjörwellsgatan 30, StockholmTelefon: 08-736 53 00