Har era förskolor pratat med er om RS-viruset??

Igår fick vi ett privat meddelande av en följare som frågade om vår förskola tagit upp eller pratat med oss föräldrar om RS-viruset och hur vi som har barn på förskolan kan tänka. Imorse såg jag Ellinor Bjurström hos Malou efter tio där hon pratade om att hennes dotter blivit sjuk i viruset och fått åka in till sjukhus. Vår följare tyckte att det fanns för lite och för otydlig information kring hur vi med små barn ska tänka när vi har ett äldre barn på förskola som rent teoretiskt skulle kunna ta med smittan hem.

Hur tänker ni och vad har ni fått för information eller riktlinjer? Nu tänker jag inte på viruset utan hur vi som har äldre syskon på förskolan och en liten hemma. Vissa har blivit rådda att ha syskon hemma under den värsta vågen för att undvika onödig smitta. Jag hittade följande information som jag antar att ni alla har koll på. Använd gärna kommentarsfältet till att diskutera och dela med er av det ni vet. Ni är såå bra på just att dela med er så nu är det ett perfekt läge att visa att vi är ett community.

Här kommer informationen: 

Många fall av RS-virus bland spädbarn rapporteras nu in till Folkhälsomyndigheten. En ytterligare ökning förväntas ske under hösten. Framförallt barn under ett år kan bli svårt sjuka av RS-virus med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Därför är det viktigt att skydda de yngsta barnen.

Råden under pandemin om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets har bidragit till en låg spridning av RS-virus. Den senaste säsongen med hög aktivitet av RSV var år 2018-2019. Därför finns det flera årskullar av barn som ännu inte har genomgått en infektion. I kombination med att människor träffas mer inomhus under hösten så bidrar det till smittspridningen.

När nuvarande säsong når sin kulmen och hur länge spridningen kommer att pågå är ännu för tidigt att säga.

För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning. Yngre barn, främst de under ett år, kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med sjukdom.

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot RSV-infektion, särskilt spädbarn under sex månader. Samtidigt är det viktigt med socialt stöd och sammanhang för nyblivna föräldrar. Följande råd riktar sig till vårdnadshavare och andra personer som har nära kontakt med spädbarn under sex månader:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit. Använd gärna handskar när ni vet att ni har svårt att tvätta era händer på ett bra sätt. 
  • Undvik kontakt med förkylda personer

Barn som går i förskola riskerar att smittas av RS-virus där och ta med smittan hem. Lär därför äldre syskon att alltid tvätta händerna innan de leker med spädbarnet. Var extra uppmärksam på symtom bland syskonen och begränsa då den fysiska kontakten mellan syskon och spädbarnet.